B-gruppa har skoleåret 2018-2019 20 elever fordelt på 5.til 7.klasse. De voksne man møter på B-gruppa er Katrine Winther Bogstrand, Trygve Indrevoll, Inger Johanne Eri og Greta Lill Selnes Knutsen. Wenche Aa. Wara er innom som spesialpedagog. Ellen Inga Leirbakk er samisklærer og Anders Eri Bråstad og Sanne Beate Nordberg Olaussen er assistenter.

Inger Johanne er kontaktlærer for 5. og 7. klasse.

Katrine er kontaktlærer for 6. klasse.

Skoledagen er delt inn i to økter. Første økt er fra 08.30 - 11.10. Etter det er det lunsj og utetid frem til klokken 12.30.

Neste økt er fra 12.30 - 13.50, da går skolebussen ned til Storslett.