Permisjonssøknad for elever:
Søknad om permisjon for elev.docx

Søknadskjema for nye elever: 
søknadsskjema1.docx

Inntaksregler:
 INNTAKSREGLEMENT 2018.docx