B-gruppa har skoleåret 2021-2022 17 elever fordelt på 5.til 7.klasse.
De voksne man møter på B-gruppa er: Ida Aronsen, Trygve Indrevoll, Inger Johanne Eri og Greta Lill Selnes Knutsen.
Wenche Aa. Wara er innom som spesialpedagog. Ellen Inga Leirbakk er samisklærer. 

Merethe Eri Bråstad er assistent på B-gruppa.  


Inger Johanne Eri er teamleder og kontaktlærer for alle klassene.
 

Skoledagen er delt inn i to økter. Første økt er fra 08.30 - 11.30.
Etter det er det lunsj og utetid frem til klokken 12.30.

Neste økt er fra 12.30 - 13.50, da går skolebussen ned til Storslett.