På A-gruppa har vi skoleåret 2021-2022 25 elever fordelt på 1.til 4.klasse.
De voksne man møter på A-gruppa er: Julie Therese Blomli, Helene Skorpen og Veronika Blien. 

Sanne Beate Nordberg Olaussen er assistent på A gruppa. Ellen Inga Leirbakk har samiskundervisning. 

Julie er kontaktlærer for 1. og 2. klasse.
Veronika er kontaktlærer for 3. og 4. kasse.

Skoledagen er delt inn i to økter. Første økt er fra 08.30 - 11.00.
Etter det er det lunsj og utetid frem til klokken 12.10.

Neste økt er fra 12.15 - 13.50, da går skolebussen ned til Storslett.