Høsten 2005 startet Reisa Montessoriskole opp, da med navnet Reisadalen Montessoriskole. Skolen hadde 8 elever og 4 ansatte.
Etter som årene har gått, har det blir flere elever. I dag har vi 62 elever og er 20 ansatte ved skolen.