Ansatte revidert.docx

Ansatte

 

Wenche Aarberg Wara er skolens rektor.

Hun er førskolelærer og spesialpedagog og har jobbet i barnehage og videregående skole før hun begynte her.

Wenche er utdannet Montessorilærer ved Høyskolen i Vestfold.

rms@nordtroms.net

 

 

 

 

 

 

Inger Johanne Eri er inspektør i 50% stilling og kontaktlærer på B gruppa i 50% stilling.

Hun har ansvaret for 6. og 7. klasse.

Hun er utdannet lærer og har 20 års erfaring i læreryrket.

Inger Johanne er utdannet Montessoripedagog ved Waterpark Montessori lærerutdanning.

ingerjohanne.rms@nordtroms.net

 

 

 

 

 

 

Jorun Severinsen er teamleder for C gruppa.

Hun er lærer utdannet og har 1. avd. spesial pedagogikk.

Hun har jobbet mange år ved offentlige skoler før hun begynte hos oss.

Hun er også rådgiver ved skolen. Jorun er Montessoripedagog. jorun.rms@nordtroms.net

 

 

 

 

Nils Birkelund er utdannet lærer og har påbegynt videreutdanning i Montessoripedagogikk.

Han er kontaktlærer for C gruppa 8. – 10. klasse.

nils.rms@nordtroms.net

 

 

 

 

 

 

 

Marit Olsen er utdannet lærer og har jobbet i mange år ved offentlige skoler før hun begynte hos oss.

Hun har videreutdanning i spesialpedagogikk.

Marit er spesialpedagog hos oss og jobber på alle gruppene.

 

 

 

 

 

Christoffer Karlsen er utdannet lærer og har jobber på videregående og på offentlig skole før han begynte her.

Christoffer jobber mest på C gruppa.

 

 

 

 

 

 

 

Ann Mari Nøkleby

Er utdannet sykepleier og driver egen gård. Hun jobber i 20% stilling her ved skolen med ansvar for «Ut på tunet».

Ungdomsskolen har «gårdsdag» en dag i uka på Ann Mari sin gård.

 

 

 

 

 

 

 

Monika Dyrnes:

Er lærerutdannet med videreutdanning i norsk. Hun er kontaktlærer på A gruppa for 1. og 2. klasse.

Hun er også teamleder på A gruppa.

Monika er utdannet Montessoripedagog ved Waterpark Montessori lærerutdanning.

monika.rms@nordtroms.net

 

 

 

 

 

 

Susanne Eitran:

Susanne er utdannet Montessoripedagog ved Waterpark Montessori lærerutdanning.

Hun er faglærer på A gruppa.

susanne.rms@nordtroms.net

 

 

 

 

 

 

 

Veronika Blien:

Veronika er utdannet Montessoripedagog ved Waterpark Montessori lærerutdanning.

Hun er faglærer på A gruppa.

veronikablien@yahoo.no

 

 

 

 

 

 

Katrine Winter Bogstrand:

Er utdannet barnevernspedagog og har jobbet både på BUP og PPT før hun begynte hos oss. Katrine er utdannet Montessoripedagog ved Waterpark Montessori lærerutdanning.

Hun er kontaktlærer på B gruppa for 4. og 5. klasse.

katrinewb.rms@nordtroms.net

 

 

 

 

Greta Lill S. Knutsen:

Er utdannet førskolelærer og spesialpedagog.

Hun jobber 100% som spesialpedagog dette skoleåret på alle gruppene.

Greta Lill har påbegynt videreutdanning i Montessoripedagogikk ved Waterpark Montessori lærerutdanning.

gretalill.rms@nordtroms.net

 

 

 

Trygve Indrevoll:

Er utdannet mekaniker og har jobbet ved skolen siden oppstart.

Trygve er faglærer på B og C gruppa.

Han jobber 15% som vaktmester på bygget.

Trygve har påbegynt videreutdanning i Montessoripedagogikk ved Waterpark Montessori lærerutdanning.

trygve.rms@nordtroms.net

 

 

 

 

Magnus Wikre:

Magnus er utdannet lærer og jobber hovedsakelig ved Nordreisa videregående skole.

Han er spansklærer ved vår skole i 15% stilling.

Han jobber bare på C gruppa.

 

 

 

 

 

 

 

Ellen Inga Hætta Leirbakk:

Hun er samisklærer ved vår skole

i 50% stilling.

Hun jobber på alle tre trinnene.

 

 

 

 

 

 

 

Helene Skorpen:

Er utdannet barn og ungdomsarbeider og jobber i 100% stilling

ved vår skole som assistent.

Helene jobber på A og B gruppa, samt at hun jobber på åpen skole.

Skoleåret 2018/19 er hun ute i svangerskaps permisjon.

 

 

 

 

Sanne Beate Nordberg Olaussen:

Er utdannet barn og ungdomsarbeider og jobber i 100% stilling ved vår skole som assistent.

Sanne jobber på A og B gruppa, samt at hun jobber på åpen skole.

 

 

 

 

 

 

 

Anders Eri Bråstad jobber i 100%

Stilling som assistent ved skolen vår. Anders har selv gått på skolen og er godt kjent med alt materiellet.

Han jobber på A og B gruppa, samt på åpen skole.