Høst 2021

 Måned

 Merknader

 Skoledager

 August

 Skolestart mandag 23. august

 7

 September

 

 22

 Oktober

 Høstferie 4.- 8.oktober

 16

 November

 Felles planleggingsdager VGS mandag 15. og  tirsdag 16.november (fridager for elevene)

 20

 Desember

 Siste skoledag før jul onsdag 22.desember

 16

Antall dager høst 2021

 

 81

 

Vår 2022

 Måned

 Merknader

Skoledager

 Januar

  Første skoledag mandag 3. januar

 21

 Februar

 

 20

 Mars

 Vinterferie 7.-11. mars

 18

 April

 Påskeferie mandag 11. t.o.m. mandag 18. april
 Første skoledag etter påske tirsdag 19. april

 15

 Mai

 Fridag mandag 16. mai

 Grunnlovsdag 17. mai

 Kristi himmelfartsdag 26. mai

 19

 Juni

 2. pinsedag 6. juni.

 Siste skoledag torsdag 23.juni

 16

Antall dager   vår 2022 

 

 109

Antall dager hele skoleåret 

 

 190