Reisa Montessoriskole følger samme retningslinjer som Nordreisa kommune. 

 

 Følg denne linken hvis der er noe dere lurer på.

http://www.nordreisa.kommune.no/informasjon-om-korona-virus-info-and-advice-corona.6292090-362942.html

Norsk folkehelseinstitutt har laget  informasjon for barnehager og skoler.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/informasjon-til-skoler-skolefritidsording-og-barnehager/