Dette er en informasjonsfilm om Montessoripedagogikk som Montessori Norge har laget.