B-gruppa har skoleåret 2020-2021 21 elever fordelt på 5.til 7.klasse.
De voksne man møter på B-gruppa er: Ida Aronsen, Trygve Indrevoll, Inger Johanne Eri og Greta Lill Selnes Knutsen.
Wenche Aa. Wara er innom som spesialpedagog. Ellen Inga Leirbakk er samisklærer. 

Ludvig Heggelund er assistent på B-gruppa.  

Inger Johanne Eri er teamleder.
Trygve er kontaktlærer for 5. og halve 6. kl.
Inger Johanne  er kontaktlærer for halve 6. og 7.klasse.

Skoledagen er delt inn i to økter. Første økt er fra 08.30 - 11.10.
Etter det er det lunsj og utetid frem til klokken 12.30.

Neste økt er fra 12.30 - 13.50, da går skolebussen ned til Storslett.