Wenche Aarberg Wara
Hun er skolens rektor. Hun er førskolelærer og spesialpedagog og har jobbet i barnehage
og videregående skole før hun begynte her.
Wenche er utdannet Montessorilærer ved Høyskolen i Vestfold.

rms@reisaskolen.no

 

 

 

 


 

 

Inger Johanne Eri
Hun er inspektør i 50% stilling og kontaktlærer på B gruppa i 50% stilling.
Hun har ansvaret for 6. og 7. klasse. Hun er utdannet lærer og har 20 års erfaring i læreryrket.
Inger Johanne er utdannet Montessoripedagog ved Waterpark Montessori lærerutdanning.

Inger.Johanne.Eri@reisamontessoriskole.no

 

 

 

 


 

 

Jorun Severinsen
Hun er teamleder for C gruppa.
Dette skoleåret er hun kontaktlærer for 9. og 10. klasse. I tilegg til lærer har hun 1. avd. spesial pedagogikk.
Hun har jobbet mange år ved offentlige skoler før hun begynte hos oss.
Hun er også rådgiver ved skolen. Jorun er Montessoripedagog.

Jorun.Serverinsen@reisamontessoriskole.no

 

 

 


 
Nils Birkelund

Han er utdannet lærer og har påbegynt videreutdanning i Montessoripedagogikk.
Han er kontaktlærer for C gruppa 8. klasse.

 

 


 

 


 

 

 

Christoffer Karlsen

Han er utdannet lærer og har jobber på videregående og på offentlig skole før han begynte her.
Han er IKT ansvarlig på skolen. Christoffer jobber mest på C gruppa.
Han har uteskole med grupper på B gruppa.

 

 

 

 


 

 

 

 

Ann Mari Nøkleby

Er utdannet sykepleier og driver egen gård.
Hun jobber i 20% stilling her ved skolen med ansvar for «Ut på tunet».
Ungdomsskolen har «gårdsdag» en dag i uka på Ann Mari sin gård.

 

 

 


 

 

 

Veronika Blien

Hun er utdannet Montessoripedagog ved Waterpark Montessori lærerutdanning.
I år er hun kontaktlærer for 3. og 4. klasse.Hun er i tilegg teamleder på A gruppa.

Veronika.Blien@reisamontessoriskole.no

 

 

 


 

 

Greta Lill S. Knutsen

Hun er utdannet førskolelærer og spesialpedagog.
Hun jobber 100% som spesialpedagog dette skoleåret på alle gruppene.
Greta Lill har påbegynt videreutdanning i Montessoripedagogikk ved Waterpark Montessori lærerutdanning.

 

 

 

 


 

 

Trygve Indrevoll

Er utdannet mekaniker og har jobbet ved skolen siden oppstart.
Trygve er faglærer på B. Han jobber 15% som vaktmester på bygget.
Trygve har påbegynt videreutdanning i Montessoripedagogikk ved Waterpark Montessori lærerutdanning.

 

 

 

 

 


 

 

 

Magnus Wikre

Magnus er utdannet lærer og jobber hovedsakelig
ved Nordreisa videregående skole.
Han er spansklærer ved vår skole i 15% stilling.
Han jobber bare på C gruppa.

 

 

 


 

 

 

Ellen Inga Hætta Leirbakk

Hun er samisklærer ved vår skole.
Hun jobber på alle tre trinnene.

 

 

 

 


 

 

 

Helene Skorpen

Helene er utdannet barn og ungdomsarbeider.
Dette skoleåret er hun lærer på A gruppa.

 

 

 

 


 

   IMG_5242.jpg 

 

 

Ida-Cecilie Aronsen 

Hun er utdannet lærer med musikk, teater, kunst & håndverk og norsk. 
Hun har jobbet på videregående skole før hun startet her. Hun jobber på B- og C-gruppa.

Hun er i foreldrepermisjon frem til mai 2022.

 

 

 

 


 

IMG_5208.jpg

 

 

 

 Julie Therese Blomli
Hun er utdannet barnehagelærer. Hun har studiepoeng i kunst & håndverk, historie og samisk. 
Hun har jobbet flere år i barnehage før hun startet her. 
I år er hun kontaktlærer for 1. og 2.klasse.

Julie.therese.blomli@reisamontessoriskole.no

 

 

  


 

 

 

Sanne Beate Nordberg Olaussen

Hun er utdannet barn og ungdomsarbeider og
jobber i 100% stilling ved vår skole som assistent.
Sanne jobber på C gruppa, samt at hun jobber på åpen skole.

 

 

 

 


 

 

linda                                                                           

 

Linda Elveskog Hauge  
 
 
Hun er utdannet barne- og ungdomsarbeider. 
 Hun jobber i 70% stilling ved skolen vår som assistent. 


                                                                             

 

 

 

 


 

 henrik

 

  Henrik Aalberg 
 Han jobber som assistent i 100% stilling. 
Henrik er i permsjon til februar 2022.