• Våre elever skal få tverrfaglig undervisning  ved hjelp av Montessoripedagogikk.
  • Vi er en leksefri skole
  • Vi har skolefritidsordning
  • Det serveres lunsj hver dag på skolen.
  • Vi er en liten skole der hvert barn er i sentrum

Søknadsskjema finner du her 

http://reisamontesorriskole.custompublish.com/getfile.php/4620216.2581.ukiwjzunaqmu7t/s%C3%B8knadsskjema%5B1%5D.docx