Høst 2023

 Måned

 Fridager

  Antall skoledager

 august

 Skolestart mandag 21. august

  9

 september

 Ingen fridager

  21

 oktober

 Høstferie 4.-6. oktober

 19

 november

 Fridager for elever 13. og 14. 

 20

 desember

 Siste skoledag før jul onsdag 20.

 14

antall dager høst 2023

 

 83

 

 

Vår 2024

 Måned

 Fridager

 Antall skoledager 

 januar

 Første skoledag onsdag 3.

 21

 februar

 Vinterferie 26.feb-1.mars

 17

 mars

 Påskeferie 25.mars-1.april

 15

 april

 Første skoledag etter påske 2.april

 21

 mai

 Offentlig høytidsdag 1.mai

 Kr. Himmelfartsdag 9.mai

 Fri fredag 10.mai

 Grunnlovsdag fredag 17.mai

 2. pinsedag 20. mai

 

 

 18

 juni

 Siste skoledag 21.

 15

 antall dager vår 2024

 

 107

 antall dager hele skoleåret

 

 190