SKOLERUTA GRUNNSKOLER SKOLEÅRET 2019/2020

HØST 2018

Måned

Fridager

Antall skoledager

August

Første skoledag mandag 19. august

10

September

21

Oktober

Høstferie torsdag 3. og fredag 4. oktober

21

November

Kurs-/planleggingsdager mandag 18. og tirsdag 19. november (fridager for elevene)

19

Desember

Siste skoledag for jul torsdag 19. desember.

14

Antall dager høst 2019

85

 

 

VÅR 2020

Måned

Fridager

Antall skoledager

Januar

Første skoledag mandag 7. januar

elevene avspaserer 6.

19

Februar

20

Mars

Vinterferie mandag 2. – fredag 6. mars

17

April

Påskeferie mandag 6. – mandag 13. april

Tirsdag 14.er fridag for elevene- planleggingsdag

15

Mai

Arbeidernes dag onsdag 1. mai

Grunnlovsdag fredag 17. mai

Kristi himmelfartsdag torsdag 21. mai

OBS! Sentralt gitt eksamen vgo faller på fredag 22.mai

20

Juni

2. pinsedag mandag 1. juni

Siste skoledag fredag 19. juni

14

Antall dager vår 2019

105

Antall dager hele skoleåret

190