På A-gruppa har vi skoleåret 2018-2019 25 elever fordelt på 1.til 4.klasse. De voksne man møter på A-gruppa er Monika Dyrnes, Susanne Eitran og Veronika Blien. Wenche Aa.Wara skal være i klasserommet i et tolærersystem for å styrke lese/skiveopplæring for de som trenger det. Ellen Inga Leirbakk har samiskundervisning og Anders Eri Bråstad og Sanne Beate Nordberg Olaussen er assistenter.

Monika er kontaktlærer for 1. og 2. klasse.

Veronika er kontaktlærer for 3. og 4. kasse.

Skoledagen er delt inn i to økter. Første økt er fra 08.30 - 11.00. Etter det er det lunsj og utetid frem til klokken 12.10.

Neste økt er fra 12.15 - 13.50, da går skolebussen ned til Storslett.